Allando Sp. z o.o jedyna firma w Polsce z Certyfikatem BBJ

Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy w zakresie szeroko pojętej tematyki efektywności energetycznej opartej na oszczędnościach zlokalizowanych w nowoczesnych technologiach oświetlenia przemysłowego LED.

Firma Allando przez okres ostatnich dwóch lat skupiła swoją uwagę na warstwie formalno-technicznej oferowanych produktów, które  certyfikujemy w polskich akredytowanych instytucjach. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które cechuje  ograniczony poziom zaufania do dokumentów przedstawianych przez współpracujących dostawców, dlatego też samodzielnie badamy nasze produkty LED. Wystawiając deklaracje CE jednostka wprowadzająca produkt na rynek deklaruje, iż dany produkt pozytywnie przechodzi wszystkie 38 testów wymaganych do uzyskania certyfikatu CE. Rzeczywistość bywa jednak zupełnie inna. Każdy parametr techniczny charakteryzujący oferowane przez nas dobra został sprawdzony, przetestowany z pozytywnym wynikiem i potwierdzony. Już dziś możemy się pochwalić, iż Allando jest jedyną firmą z branży oświetlenia LED w Polsce, która całość swoich badań przeprowadziła na terenie kraju  oraz pierwszą która odebrała certyfikat Warszawskiego Biura Badań Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich jako jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej dla dyrektywy niskonapięciowej nr 1509 dla oferowanych świetlówek LED.  Dodatkowo Allando jest 4 (czwartą) firmą w Polsce na 6000 firm zajmujących się oświetleniem LED, która takie badania z pozytywnym wynikiem w ogóle przeprowadziła. Trzy pozostałe firmy badania przeprowadziły poza terytorium RP.

Stałe monitorowanie procesu produkcji oraz rzetelne badania powodują, że nasze produkty są godne zaufania a ich najwyższa jakość nie jest przypadkowa. Filozofia naszej firmy oparta jest na Benchmarkingu czyli na analizie porównawczej. Jest to praktyka którą stosujemy w zarządzaniu procesem produkcji oferowanych przez nas produktów. Polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia. Benchmarking nie jest naśladownictwem, to wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk.

W swojej współpracy oferujemy pełen zakres usług umożliwiający kompleksową ocenę stanu istniejącego w zakresie gospodarki oświetleniowej jak również, profesjonalne doradztwo, konsultacje dobór produktów, obliczenia, analizy, audyty i wszystkie inne dokumenty umożliwiające wykonanie modernizacji oświetlenia LED.   Łączymy w sobie ponad dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z sektorem komercyjnym i publicznym, jak również doświadczenie w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych w zakresie technologii LED, również zadań wspófinansowanych ze środków UE i zewnętrznych środków krajowych.

Allando Sp. z o.o. oferuje produkty LED z zakresu:

 • oświetlenia przemysłowego,
 • ulicznego,
 • parkowego,
 • biurowego,
 • zamienniki tradycyjnych świetlówek T8 na LED w:
 • szkołach,
 • przedszkolach,
 • powierzchniach administracyjnych budynków,

oraz usług związanych z:

 • audytem efektywności energetycznej,
 • wyliczeniami stopy zwrotu planowanych inwestycji
 • opracowaniem systemów sterowania opartych na profesjonalnych narzędziach również geoinformatycznych.

 

Uzupełnieniem prowadzonych przez nas działań jest również kompleksowy zakres  usług umożliwiających uzyskanie współfinansowania zadania ze środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.